Blekinge travsällskap

 

Vill du bli medlem i Blekinge travsällskap?

 

Gör din intresseanmälan till Blekinge Travsällskaps valberedning. Höst mötet väljer in medlemmar för nästkommande år. Under tiden fram till höstmötet får du ett interimistiskt medlemskap genom att betala medlemsavgift, 200 kr för 2017, till bankgiro 5921-7604. När du betalar in medlemsavgiften ska du också meddela:

Namn:
Adress: 
Telefonnummer: 
E-mailadress: marknad@karlshamnstravet.se

 

Powered by JoomDOC: Document Management System for Joomla.